مدیریت سایت کربلایی حسین عینی فرد خیر مقدم میگوید خدمت شما بازدید کننده محترم هرگونه انتقادات پیشنهادات سوال سوالات جهت تبلیغات بنری ساخت سایت و.... بامدیر درمین بگذارید (حیدر کرار صاحب ذوالفقار) پشت وپناه شما باد پل های ارتباطی با ما haram777@haram777.ir
einyfard@haram777.ir
 haram777.ir@GMAIL.COM
 تلگرام ما  درلینک زیر